Tilbake til Lokomotiver

Linje
71 - Trondheim - Bodø (Nordlandsbanen og Saltenpendelen)

Di4 - Diesel lokomotiv

NSB har 5 stk diesellokomotiver Di4. Di4 er NSBs eneste diesellokomotiv som benyttes i persontogtrafikk. Lokomotivene benyttes i dag- og nattog på Nordlandsbanen. Fra 2013 er lokomotivene også benyttet i turisttog ved Raumabanen (i perioden mai til september). Lokomotivet har en GM-EMD to takters dieselmotor med 16 sylindre og turbolader. Motoren har en maksimal effekt på 2450 kW, men det tas ut 2150 kW. Lokomotivet har en trekkraft som muliggjør bruk som godslokomotiv. Det er ikke gjennomført større ombygginger siden lokomotivene ble levert i 1980, men det er gjort en oppgradering av utvalgte elektronikk-kort og en del tilpasninger med hensyn til vinterdrift. Di4 gjennomgår hovedrevisjon hvert 3-4 år.Antall lokomotiver: 5 stk
( 651 til 655)
Byggeår: 1980
Hastighet (toppfart): 140 km/t
Leverandør: Henchel

Lengde: 20,8 meter
Bredde: 3,18 meter
Vekt: 114 tonn
(verdiene er avrundet)
Akselanordning: Co' Co'
Toaletter: Nei

Maksimal trekkraft: 360 kN
Togvarmespenning:
1000 V
Batterispenning: 74 V
Motor effekt: 2450 kW Trekkraftkurve: Link


Denne siden ble sist oppdatert 28.03.2017
Alle data er publisert og kvalitetssikret av Norske tog AS. Hvis du finner feil eller mangler kontakt Jan Gårderhagen.