Tilbake til Lokomotiver

Linje
50 - Oslo - Stavanger (Sørlandsbanen)
41 - Oslo - Bergen (Bergensbanen)
21 - Oslo - Trondheim (Dovrebanen)
42 - Flåm - Myrdal (Flåmsbanen)

EL18 - Elektrisk lokomotiv

EL18 ble anskaffet i perioden 1996 til 1997 og er dermed vårt nyeste elektriske lokomotiv. Det er også det eneste elektriske lokomotivet som benyttes til persontrafikk pr. 2015. EL18 gjennomgikk i 2005 en større garantiutbedring på trykkluft/bremser, strømforsyning og motorer, rust i rør med mer. I 2014 fikk lokomotivene magnetskinnebrems.
Lokomotivene blir også omlakkert i henhold til NSB design-manual (de siste lakkeres om i 2015), og i tillegg går de gjennom et revisjonsprogram hvor de viktigste komponentene i maskinrommet blir revidert. Alle skal være ferdig revidert i løpet av 2017.Antall lokomotiver: 22 stk
(2241 til 2262)
Byggeår: 1996 - 1997
Hastighet (toppfart): 160 km/t
Leverandør:ADtranz

Lengde:18,5 meter
Bredde: 3,00 meter
Vekt: 88 tonn
(verdiene er avrundet)
Akselanordning: Bo' Bo'
Toaletter: Nei

Maksimal trekkraft: 275 kN
Togvarmespenning:
1000 V
Batterispenning: 110 V
Traksjonseffekt: 5400 kW
Trekkraftkurve: Link


Denne siden ble sist oppdate28.03.2017 --> --> -->
Alle data er publisert og kvalitetssikret av Norske tog AS. Hvis du finner feil eller mangler kontakt Bjørn Asper.