Oppdateringer/ Endringslogg :

25.11.2016
BMb74: Endret til Dyr ikke tillatt

24.10.2016
Type 69: Tatt ut 69A og 69E. Hhv. skrotet og solgt

19.08.2016
Type 74: Sett 74-35 og 74-36 innført

01.06.2016
Oppdatert aktuell fordeling 69 D og 69H
Type 69C-II: Rettet linker til tekniske data
Type 74: Sett 74-34 innført

22.04.2016
Type 74 Bmb: Fjernet symbol for vending av seter

17.03.2016
Type 75: Rettet lengde til 105,5 meter
Type 73B: Fjernet informasjon om vanndispenser
Type 74: Oppdatert til riktig antall kjøretøyer (30)
Type 5: Lagt til at FR5-1 og B5-3 kjøres i chartertog på Raumabanen i sommersesongen

11.03.2016
Type 92, korrigert merking for dyr tillatt/ikke tillatt og endret kjøreretning på AI og PDF-fil.

03.03.16
Oppdatert aktuell fordeling 69D og 69H
Antall seter BM69H endret
Lagt inn alle strekninger for 93 på Nordlandsbanen
Oppdatert Type 92 med anmerkning for internett.

15.01.16
Lagt inn 69H

10.12.16
Omlitrert B5-6 vognene til B5-3 og B5-5

18.11.15
Oppdatert tekst på 69D og 92

12.11.15
Oppdatert grafikk på 69D og 92

27.10.15
Lagt til siden "Flåte"

26.10.15
Fjernet Emelin fra kontaktsiden

13.10.15
Fjernet 69G
Oppdatert 69A og B med antall sett, toaletter og strekningsinformasjon

02.09.15
Fjernet vogn CB1 fra type 3
Oppdatert informasjon om øvrige type 3 vogner og type 69

28.08.15
Fjernet tog 104 Oslo - Stockholm fra oversikten

25.08.2015
Korrigert linker til pdf og ai filer for Type 72

21.08.2015
Endret kjøreretning på type 70 på strekningen Oslo - Skien

04.08.2015
Lagt inn KIM redaktør og oppdatert kontakinfo

28.07.2015
Lagt inn kundelayout på Type72 og korrigert antall seteplasser
Oppdatert sidelayout med bedre illustrasjon Type72
Revidert Type72 sammen med Adrian

27.07.2015
Retning oppdatert på Type73A (kun websidene, ikke pdf)
Lagt inn nytt bilde på BM73B (menyområdet oppdatert)
Oppdatert antall Type74 sett. 74-06 er lagt til

06.07.2015
Lagt inn bedre sidelayout på Type69C-II, Type69A

02.07.2015
Endret betjent/ubetjent til "billettsalg"
Korrigert brutte lenker på Type72
Oppdatert tidsplan for ferdigstilling av illustrasjoner og hoveddata (sommerferie lagt inn)
Lagt inn manglende lenke på Type70 BFM vogn, teknisk

30.06.2015
Opprettet og lenket datablad for alle Type3 vogner, oppdatert noen av hoveddataene for Type3.
Lagt til spesifisering av snuing på Type73A i Kristiansand

29.06.2015
Lagt inn retningsinformasjon på Nivå 2 på Type73A og Type73B
Rettet setenummerering på setekart Type73A BMU vogn (BMU73A)

26.06.2015
Korrigert antall passasjerer pr kvadrat Type70

25.06.2015
Opprettet hovedsider og tekniske sider for Type3. Lagt inn antall stående for Type3.

24.06.2015
Oppdatert ståplasser nivå 1 og 2 Type72, Type73a, Type73b, Type74, Type75, Type7, Type92, Type93
Type75 verifisert

23.06.2015
Oppdatert ståplasser Nivå 1 og 2, Type5, Type69a, Type69b, Type69c-ii, Type69D (hovedside, nivå 1), Type69E (hovedside, nivå 1), Type70

19.06.2015
Type75 ferdig, klar for verifisering av Jan Erik Lunde (trenger retningsinput)
Type93, rettet setenummer
Korrigert feil lenke på Type73B

18.06.2015
Lagt inn setekart Type75

17.06.2015
Opprettet og oppdatert sidelayout og informasjon på Type75
Rettet retningsinformasjon Type5 mot Bergen

16.06.2015
Opprettet og oppdatert sidelayout og informasjon på Type75

08.06.2015
Typ70 ferdig oppdatert og justert (tegnet inn nytt toalett i serie 3)

03.06.2015
WLAB2 verifisert

02.06.2015
Oppdatert informasjon om WLAB2. Lagt inn illustrasjoner.

28.05.2015
Type73 - rettet total effekt til 2646 kW

27.05.2015
Type74 - motorvognsett 24-25 er overtatt og oppdatert i KIM
Type70 - oppdatert sideprofil

26.05.2015
Oppdatert setenummer, komfort (ABS70)

21.05.2015
Oppdatert informasjon om Type70, lagt inn illustrasjoner. Til verifikasjon hos Johnny Eide.

19.05.2015
Type93 oppdatert etter gjennomgang av Stig Erik Rolfsen
Oppdatert kjøreretning på Type7 basert på input fra Kristoffer Strand

18.05.2015
Flyttet ai (adobe illustrator) filer, slik at de åpnes og kan lastes ned riktig.

11.05.2015
Korrigert illustrasjon Type7 B7-6
Oppdatert sider på Type70

08.05.2015
Oppdatert Type93, lagt inn illustrasjoner, sendt for verifikasjon

29.04.2015
Lagt inn info om antall barnevognplasser på Type73A
Oppdatert retning på Type5 på websidene (venter på oppdatering layout, pdf og ai)

28.04.2015
Endring i plan, WLAB tas sist av region kjøretøyene
Oppdatert side om Type93, laget undersider, sidelayout, dataark og lagt inn hoveddata
Oppdatert litra

24.04.2015
Oppdatert Type74 basert på gjennomgang med Jan Erik Lunde
Oppdatert Type69, Serie A, Motorvognsett 69-01 er skrotet.

22.04.2015
Oppdatert illustrasjoner Type74 ( BCMU og BMb)
Oppdatert Type5, A5-1, rettet veien setene står plassert.

21.04.2015
Lagt inn ny sidelayout og illustrasjoner på Type74
Rettet seter for reisende med dyr Type73 B73B
Oppdatert illustrasjon B7-6 (2 varianter, dyr ikke tillatt)

20.04.2015
Rettet individnummer på F7-1, rettet individnummer på B7-4

17.04.2015
Oppdatert Type7. B7-6 finnes i 2 varianter. Hovedtegning for B7-4 er den samme som for B7-5.

16.04.2015
Oppdatert forside om Type92, laget litra sider og tekniske sider for Type92

15.04.2015
Lagt inn nytt bilde av Type74

14.04.2015
Korriert sider slik at plasser for passasjerer benevnes likt på alle kjøretøy, Seter, klappseter og ståplasser. Oppdatert teknisk datablad for antall reisende på Type73.
Oppdatert dyr tillatt for flere kjøretøy.
Laget tekniske sider og nye datablad for Type72, lagt inn flere data på Type72 og fikset lenker mellom sidene.

13.04.2015
Oppdatert informasjon om Type74.
Laget teknisk side for WLAB2 og oppdatert data

10.04.2015
Endret plassering for reisende med dyr i Type73a

08.04.2015
Fikset på tekniske sider Type73a og b

07.04.2015
Oppdatert prosa tekst om Type7, endret antall seter på B7-4 til 68 stk basert på input fra Kristoffer. A7-1 oppdatert antall seter til 48, lagt inn ny illustrasjon med kaffeautomat og avis.
Lagt inn hoveddata og tekniske data på Type74

27.03.2015
Oppdatert informasjon på sider for Type7 etter gjennomgang med Kristoffer.

24.03.2015
Oppdatert informasjon på sider for Type7

19.03.2015
Lagt inn vekter basert på input fra Terje og Winfried
Laget sider for Type92 og Type93
Justert informasjon på tekniske sider

18.03.2015
Lagt inn lenker til datablad i proarc.
Mindre opptaring på Type73 etter innspill fra Terje G.
Lagt inn nye kart av Type5 (miljøstasjon-merking tatt ut)

17.03.2015
Type69A - motorvognsett 69-13 tatt ut av drift.
Type69B - motorvognsett 69- 32 tatt ut av drift
Laget nye datablader for kjøretøy i Proarc (klargjort for knytning fra KIM)

16.03.2015
Ferdigstilling av Type7 blir utsatt 1 uke. (ferdig 27 mars)
Merking av miljøstasjoner på kartene utgår. (fjernes fra Type5)
Lagt inn linjenummer og oppdatert strekninger på kjøretøyene.
Nytt foto Type73a

13.07.2015
Oppdatert Type5 basert på input fra Lars Erik.

12.03.2015
Laget nye excel ark for tekniske data på Type73 EL18, Di4 og Type5 og lagt disse inn i Proarc med lenke fra KIM.

11.03.2015
Oppdatert data på Type70 etter innspill fra Johnny Eide. Laget sidelayout for Type72. Laget undersider for Type72. Laget side for WLAB2.

10.03.2015
Lagt inn sidelayout for Type70. Laget litrasider for Type70.

09.03.2015
Fikset layout på tekniske sider, Type5, EL18 og Di4. Laget sider for Type7

06.03.2015
Nytt bilde på EL18. Oppdatert Type73, dyrefri soner, setenummerering, klappseter. Tekniske data. Oppdatert plan i presentasjon av prosjektet. Oppdatert Di4 etter gjennomgang av Stig Erik.

05.03.2015
Oppdatert EL18 etter gjennomgang med Rene.Gjennomført prosjektmøte, tekniske sider flyttes til proarc, mindre justeringer/detaljer. Gjennomgått oppdatert plan.

04.03.2015
Lagt inn illustrasjoner på Type5 vogner. Fremhevet at informasjonen som ligger inne på Type73 er etter MLU. Oppdatert header med roll-over script.

03.03.2015
Oppdatert flere sider iht tilbakemelding fra NSB designer.

02.03.2015
Oppdatert presentasjon med plan for ferdigstilling av illustrasjoner og data.
Mottatt innspill fra NSB designer på justering av siden for å få den mer lik nsb.no. Oppdatert og testet ny header på denne siden, masseoppdatert header på flere sider. Testet justering på forsiden. Masseoppdatert ny font på alle sider. Masseoppdatert footer på alle sider. Masseoppdatert røde til grå lenker. Fjernet bilderammer på alle bilder til forsiden, på motorvognsett, type69, vogner, type5, på lokomotiver di4, på el18 på kontakter.

27.02.2015
Oppdatert informasjon om type5. Oppdatert presentasjon med 2 sider om plan for implementering.

26.02.2015
Oppdatert symboler, lagt inn nye illustrasjoner av Type73.
Endret "strekningsinformasjon" til "linjer" og "vognstamme" til "tognummer, etter innspill fra Knut Hauglund og Reidar Gundersen.

18.02.2015
Ryddet i site området. Laget php for nedlastning av ai filer type73 A og Type73B, lagt inn nye illustrasjoner på type73b

17.02.2015
Oppdatert informasjon på flere sider. Lagt inn nye illustrasjoner Type73 A

13.02.2015
Lagt type72 over i ny mal, oppdatert data på flere sider.

12.02.2015
Lagt type70 over i ny mal. Oppdatert info om internett og teleslynge på flere sider. Lagt alle type69 sider over i ny mal (ikke teknisk info)

10-11.02.2015
Lagt inn sider for Type5, oppdatert litra siden, oppdatert forsiden med type kjøretøy på strekningene. Endret tekst i header til Myriad Pro. Lagt inn litra med full beskrivelse på Type73. Lagt noen flere Type69 sider over i ny mal.

09.02.2015
Oppdatert Type73 etter gjennomgang med Joakim

05.02.2015
Oppdatert nye maler på eksisterende sider (Type69) Lagt til flere hoveddata på flere sider. Lagt inn strekninger også på hovedsiden slik at man kan navigere til kjøretøyene basert på denne informasjonen.

04.02.2015
Oppdatert og lagt til sider og informasjon på Type73, lagt inn nytt bilde av Type3. Lagt inn passasjertelling og kameraovervåkning etter input fra Atle Einarson. Endret navn fra Motorvogner til Motorvognsett etter inspill fra Ståle Ansethmoen. Lagt inn "Dyr tillatt" og "Ladestasjon". Lagt til NSB Komfort og NSB Stille (for Region) og legger til Betjent / Ubetjent for Lokal. Lagt el18 inn i ny mal.

03.02.2015
Fjernet "Annet", fjernet EL17 og Di8. Forenklet Litra siden. Rettet div små feil på flere sider etter gjennomgang med Terje Green.

27.01.2015
Lagt inn side for symboler (til illustrasjoner) og flere sider på Type73, serie B . Lagt inn automatisk dato på mal for sidene slik at det kommer frem når de sist ble oppdatert. Lagt inn litra benevnelser.

26.01.2015
Rettet lenker på Type73, serie A

23.01.2015
Lagt inn Y1 på forsiden, lagt inn flere sider for Type73 Serie A, lagt inn kontaktinformasjon

21.01.2015
Lagt inn bilde av Y1, testet nytt design på flere sider (Type73)

16.01.2015
Endret design på forsiden, eksperimenterer med denne endringen på de andre sidelayoutene

14.01.2015
Lagt inn Di4, Di8 og EL17

06.01.2015
Laget flere undersider på motorvogner (Type69)

05.01.2015
Lagt inn foto av Di8. Justert litt på navigasjon på undersider på kjøretøy.

19.12.2014
Oppdatert layout og navigasjon på flere sider, lagt inn bilder av vogner.
Lagt inn EL18 på to nivåer (kunde og teknisk). Lagt inn teknisk nivå på Type69 Serie A.

18.12.2014
Opprettet litra siden og lagt inn eksempel på hvordan den kan fylles ut.
Utarbeidet gjennomføringsplan for prosjektet

17.12.2014
Lagt inn flere undersider Type74, Type75 og bilder på FDE, lagt inn arbeidstekst i toppen

16.12.2014
Lagt inn litra
Jobbet videre med undersider og illustrasjoner på Type75 og Type74

12.12.2014
Lagt inn Type75 - testet undersider med litra og mer detaljert kunde- og teknisk informasjon

08.12.2014
Lagt inn flere tekniske data, lagt inn Type74

03.12.2014
Lagt inn bilder av Type69D og E og lagt inn flere data på Type69 seriene.
Fjernet Di3 og lagt inn bilde på Di4
Korrigert og lagt inn riktig bilde på Type73B
Justert litt layout

02.12.2014
Prosjektets formål og mål er lagt inn på forsiden

25.11.2014
Nye sider opprettet for Type70, Type72 og Type73
Flere bilder lagt inn fra Erland Rasten
Flere tekniske data lagt inn fra datakort i Proarc og Materiellregisteret

24.11.2014
Nye sider opprettet for Type69
Flere bilder lagt inn fra Erland Rasten