Motorvognsett

Motorvognsett er hele, komplette togsett med førerrom i hver ende.
Type69
Type70
Type72
Type73
Type74
Type75
Type92
Type93


Lokomotiver

Vi har to typer lokomotiver som brukes i persontrafikk. En type elektrisk og en type Diesel lokomotiver.
Di4
EL18


Personvogner

Personvogner er vogner som settes sammen til en togstamme og kobles til et lokomotiv.
Type3
Type5
Type7
WLAB2 (Sovevogn)