Alle vogner i våre kjøretøy har spesielle betegnelser, både om de er en vogn i et fast motorvognsett eller om de er vanlige vogner. Disse betegnelsene har spesielle betydninger, som kalles "litra". Denne siden viser en oversikt på hvilke litra vi har for persontrafikk og hva de betyr.

Litra

Beskrivelse vogner av typen:

A

(A) Komfortavdeling A5-1, A7-1

ABS

(A) Komfortavdeling (B) andreklasse sittevogn (S) styrevogn ABS70

B

(B) Andreklasse sittevogn B69B, B69C-II, B69D-I, B69D-II, B69D-III, B69D-IV, B69G, B69H, B70, B73B, B3-2, B5-3, B5-5, B5-6, B7-4, B7-5, B7-6

BC

(B) Andreklasse sittevogn, (C) med spesialfunksjon BC72, BC5-3, BC7-1

BCM

(B) Andreklasse sittevogn, (C) med spesialfunksjon (M) motorvogn BCM93

BCMU

(B) Andreklasse sittevogn, (C) med spesialfunksjon, (MU) motorvogn uten førerrom BCMU74, BCMU75

BFM

(B) Andreklasse sittevogn, (F) reisegods, (M) motorvogn BFM70, BFM73A, BFM73B

BFR

(B) Andreklasse sittevogn, (F) reisegods, (R) restaurantvogn BFR73A

BM

(B) Andreklasse sittevogn, (M) motorvogn BM69B, BM69C-II, BM69D-I, BM69D-II, BM69D-III, BM69D-IV, BM69G, BM69H, BM73A, BM73B, BM93

BMa

(B) Andreklasse sittevogn, (M) motorvogn (a) i ende a BMa72, BMa74, BMa75

BMb

(B) Andreklasse sittevogn, (M) motorvogn (b) i ende b BMb72, BMb74, BMb75

BMU

(B) Andreklasse sittevogn, (MU) motorvogn uten førerrom BMU73A, BMU73B

BP

(B) Andreklasse sittevogn, (P) med strømavtaker BP72

BPa

(B) Andreklasse sittevogn, (P) med strømavtaker (a) i ende a BPa74 og BPa75

BPb

(B) Andreklasse sittevogn, (P) med strømavtaker (b) i ende b BPb74 og BPb75

BS

(B) Andreklasse sittevogn, (S) styrevogn BS69B, BS69C-II, BS69D-I, BS69D-II, BS69D-III, BS69D-IV, BS69G, BS69H

F

(F) Reisegods F7-1

FR

(F) Reisegods, (R) restaurant FR5-1, FR7-3

WLAB

(WL) Sovevogn (AB) Komfort, Andreklasse WLAB2


Denne siden ble sist oppdatert 28.03.2017
Alle data er publisert og kvalitetssikret av Norske tog AS. Hvis du finner feil eller mangler kontakt Bjørn Asper.