Motorvognsett

Motorvognsett er komplette togsett med førerrom i hver ende.

Foto: nsb.no
Type69
Elektrisk motorvognsett


Type70
Elektrisk motorvognsett


Type73
Elektrisk motorvognsett


Type74
Elektrisk motorvognsett


Type75
Elektrisk motorvognsett


Denne siden ble sist oppdatert 28.03.2017
Alle data er publisert og kvalitetssikret av Norske tog AS. Hvis du finner feil eller mangler kontakt Bjørn Asper.