Tilbake til: Type69 | Serie B

Type69 - Serie B - BM vogn (BM69B)BM vogn: Individ benevnes
(eksempel 69016, 69018 osv)

Utvendige dører: 2 stk (1 på hver side)


Tekniske data

Sitteplasser:
Seter: 96 stk
Klappseter: Nei
Ståplasser:
91 personer (4 stk. pr m2)
137 personer (6 stk. pr m2)
Billettsalg: Nei
Rullestolplass: Nei
Lavgulv: Nei
Rullestolheis: Nei

Teleslynge: Nei
Internett:
Nei
Infoskjermer: Nei
Mat- og drikketilbud: Nei
Toaletter: Nei


Denne siden ble sist oppdatert 28.03.2017
Alle data er publisert og kvalitetssikret av Norske tog AS. Hvis du finner feil eller mangler kontakt Bjørn Asper.