Tilbake til: Motorvognsett | Type69 | Serie D

Type69 - Serie D- BM vogn (BM69D-I, BM69D-II, BM69D-III, BM69D-IV) 


Gjelder sett 57 og 71:


Gjelder sett 69-75 til 88:


BM vogn: Individ benevnes
(eksempel 69057, 69080 osv)

Utvendige dører: 2 stk på hver side


Tekniske data

Sitteplasser:
Seter:
Sett 57 og 71: 95 stk
Sett 75 til 88: 96 stk
Klappseter: Nei
Ståplasser:
91 personer (4 stk. pr m2)
137 personer (6 stk. pr m2)
Billettsalg: Nei
Rullestolplass: Nei
Lavgulv: Nei
Rullestolheis: Nei

Toaletter: Nei


Denne siden ble sist oppdatert 28.03.2017
Alle data er publisert og kvalitetssikret av Norske tog AS. Hvis du finner feil eller mangler kontakt Bjørn Asper.