Tilbake til: Motorvognsett | Type70 | Vogn BFM70

Tekniske data for BFM70

 

<- retning mot Eidsvoll, Halden (fra Oslo)
retning mot Oslo (fra Eidsvoll, Halden)->
B70B70ABS70

Denne siden ble sist oppdatert 28.03.2017
Alle data er publisert og kvalitetssikret av Norske tog AS. Hvis du finner feil eller mangler kontakt Bjørn Asper.