Type73

Type73 er et elektrisk krengetog som først ble satt i tjeneste på Sørlandsbanen i 1999. Type73 finnes i to varianter. Serie A (Type73A) for Region lang, og Serie B (Type73B) for Region kort. Serie B har ikke bistrovogn eller barneavdeling. Begge seriene er multippelkjørbare med hverandre.Serie A

Linje:
R20 - Oslo S - Halden - Gøteborg
50 - Oslo - Stavanger
21 - Oslo - Trondheim


Serie B

Linje:
R20 - Oslo S - Halden - Gøteborg

Kommentar til bildene: Bildene er av kjøretøy med gammelt design, disse byttes ut med nye bilde når de oppgraderte settene er kommet tilbake fra Nederland.

Denne siden ble sist oppdatert 28.03.2017
Alle data er publisert og kvalitetssikret av Norske tog AS. Hvis du finner feil eller mangler kontakt Bjørn Asper.