Tilbake til: Motorvognsett | Type73 | Serie A

Type73 - Serie A - BFM vogn (BFM73A)

MERK! Illustrasjon og data gjenspeiler motorvogn etter midlivsoppgradering i Nederland (siste sett leveres i 2017)

<- retning mot Halden, Trondheim (fra Oslo)
<- retning mot Oslo (fra Kristiansand)

MERK! Kjøreretning blir snudd i Kristiansand

<- retning mot Stavanger (fra Kristiansand)

retning mot Oslo (fra Halden, Trondheim)->
retning mot Kristiansand (fra Oslo) ->

MERK! Kjøreretning blir snudd i Kristiansand

retning mot Kristiansand (fra Stavanger)->


BFM vogner: Individ benevnes
(Eksempel: 73101, 73102 osv)

Utvendige dører: 1 på hver side

Tekniske data

Sitteplasser:
Seter: 31 stk
Klappseter: 2 stk
Ståplasser:
18 personer (2 stk. pr m2)
35 personer (4 stk. pr m2)
Komfortavd.: Nei
Stilleavd.: Nei
Familieavd.: Ja, seter pluss lekerom med film
Barnevogn: Ja, 2 stk
Rullestolplass: Ja, 2 stk
Rullestolheis: Nei, rullestolrampe

Teleslynge: Ja, i midterste del av vognen
Mat- og drikketilbud:
Nei
Toaletter: 1 stk
Dyr: Nei, det henvises til BMU73A for reisende med dyr


Denne siden ble sist oppdatert 28.03.2017
Alle data er publisert og kvalitetssikret av Norske tog AS. Hvis du finner feil eller mangler kontakt Bjørn Asper.