Tilbake til: Motorvognsett | Type73 | Serie A

Type73 - Serie A - BFR vogn (BFR73A)

MERK! Illustrasjon og data gjenspeiler motorvogn etter midlivsoppgradering i Nederland (siste sett leveres i 2017)

<- retning mot Halden, Trondheim (fra Oslo)
<- retning mot Oslo (fra Kristiansand)

MERK! Kjøreretning blir snudd i Kristiansand

<- retning mot Stavanger (fra Kristiansand)

retning mot Oslo (fra Halden, Trondheim)->
retning mot Kristiansand (fra Oslo) ->

MERK! Kjøreretning blir snudd i Kristiansand

retning mot Kristiansand (fra Stavanger)->


BFR vogner: Individ benevnes
(Eksempel: 73801, 73802 osv)

Utvendige dører: 1 på hver side

Tekniske data

Sitteplasser:
Seter: 36 stk
Klappseter: 1 stk, pluss benker og stoler i kafe avdelingen (19 stk)
Ståplasser:
10 personer (2 stk. pr m2)
20 personer (4 stk. pr m2)
Komfortavd.: Nei
Stilleavd.: Nei
Familieavd.: Nei
Rullestolplass: Nei
Rullestolheis: Nei

Teleslynge: Nei
Mat- og drikketilbud: Kafe
Toaletter: 2 stk
Dyr: Ikke tillatt seter 61 til 80 og kafe. Det finnes plasser som er spesielt egnet for dyr i vogn BFM73A


Denne siden ble sist oppdatert 28.03.2017
Alle data er publisert og kvalitetssikret av Norske tog AS. Hvis du finner feil eller mangler kontakt Bjørn Asper.