Tilbake til: Motorvognsett | Type73 | Serie A

Type73 - Serie A - BM vogn (BM73A)

MERK! Illustrasjon og data gjenspeiler motorvogn etter midlivsoppgradering i Nederland (siste sett leveres i 2017)

<- retning mot Halden, Trondheim (fra Oslo)
<- retning mot Oslo (fra Kristiansand)

MERK! Kjøreretning blir snudd i Kristiansand

<- retning mot Stavanger (fra Kristiansand)

retning mot Oslo (fra Halden, Trondheim)->
retning mot Kristiansand (fra Oslo) ->

MERK! Kjøreretning blir snudd i Kristiansand

retning mot Kristiansand (fra Stavanger)->


BM vogner: Individ benevnes
(Eksempel: 73001, 73002 osv)

Utvendige dører: 1 på hver side

Tekniske data

Antall seter/ståplasser:
Seter: 56 stk
Klappseter: 0 stk
Ståplasser:
22 personer (2 stk. pr m2)
44 personer (4 stk. pr m2)
Komfortavd.: Ja
Stilleavd.:
Nei
Familieavd.:
Nei
Rullestolplass:
Nei
Rullestolheis: Nei

Teleslynge: Nei
Mat- og drikketilbud: Kafe-område med varmdrikksautomat og vanndispenser
Toaletter: 2 stk
Dyr: Ikke anbefalt, det finnes seter som er spesielt egnet for dyr i vogn BFM73A.


Denne siden ble sist oppdatert 28.03.2017
Alle data er publisert og kvalitetssikret av Norske tog AS. Hvis du finner feil eller mangler kontakt Bjørn Asper.