Tilbake til: Motorvognsett | Type92

Type92 - BM Vogn (BM92)

<- retning mot Trondheim/Hamar (fra Steinkjær/Trondheim)
retning mot Steinkjær/Trondheim (fra Trondheim/Hamar)->

skriv ut VisVis PDF for 92 og 92-2, 92-3
skriv ut Last ned Ai for 92 og 92-2, 92-3

Individ:
BM92:
9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9210, 9211
BM92-2: 9212 , 9213
BM92-3: 9215

Utvendige dører: 1 stk på hver side

Tekniske data

Sitteplasser:
Seter: 68 stk
Klappseter: 1 stk
Ståplasser:
46 personer (4 stk. pr m2)
68 personer (6 stk. pr m2)
Komfortavd.: Nei
Stilleavd.: Ja, i BS92
Familieavd.: Nei
Rullestolplass: Ja, i BS92
Lavgulv: Nei
Rullestolheis: Nei, bruker løs rampe

Teleslynge: Nei
Internett:
Ja
Infoskjermer: Nei
Kameraovervåkning: Nei
Passasjertelling: Nei
Ladestasjon: Nei
Mat- og drikketilbud: Nei
Toaletter: Nei
Dyr: Ja


Denne siden ble sist oppdatert 28.03.2017
Alle data er publisert og kvalitetssikret av Norske tog AS. Hvis du finner feil eller mangler kontakt Bjørn Asper.