Tilbake til: Motorvognsett | Type93 | Vogn BM93

Tekniske data for BM93


Denne siden ble sist oppdatert 27.10.2015
Alle data er publisert og kvalitetssikret av Norske tog AS. Hvis du finner feil eller mangler kontakt Bjørn Asper.